Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

STATUTTER FOR AVL I NORSK SCHÄFERHUND KLUB REV. 4 – 07.06.2018


Kap. 1 KRAV TIL AVLSDYRET
§1-1 KRAV TIL KÅRINGER
- Alle hunder må før de anvendes i avl være avlskåret i samsvar med Tysk avlskåring i et av WUSV’s
medlemsland, eller avlskåret/avlsgodkjent iht. NSchK’s norske avlskåring.
§1-2 ALDERSGRENSER
- Tispe som skal anvendes i avl må ikke pares før fylte 18 måneder.
- Hannhund som skal anvendes i avl må være fylt 2 år.
§1-3 INNAVL
- Innavl sterkere enn 2-3 eller 3-2 er ikke tillatt. Dette gjelder også innavl på individenes hel -
/halvsøsken. Fra 01.01.2018 er innavl sterkere enn 3-3 ikke tillatt.
§1-4 HD-INDEKS FRA NKK
- Dersom begge foreldrene i en kombinasjon har fått tildelt HD - indeks fra NKK skal denne benyttes.
- Total indeks for kombinasjonen må være minimum 200.
§1-5 MANGLENDE HD-INDEKS
- Følgende gjelder hvor det ikke er tildelt HD -indeks til ett eller begge foreldredyr.
- Hunder med HD grad C kan kun pares med hunder grad A eller B.
§1-6 AA STATUS
- Hunder med AA :1 (svak grad ) kan kun pares med hunder som er AA:0 (fri)

Kap. 2 KRAV TIL OPPDRETTER/TISPEEIER/HANNHUNDEIER
§2-1 REGISTRERING AV VALPER
- Oppdretter er forpliktet til å registrere alle valper i Norsk Kennel Klubbs stambokregister før valpene er
3 måneder gamle.
§2-2 LEVERING AV VALPER
- Laveste alder for valp ved levering er 7 uker.
§2-3 HANNHUND OG TISPEEIERS FORPLIKTELSER
- Alle tispeeiere og hannhundeier er gjensidig forpliktet til å sjekke at parringspartner oppfyller våre krav
til avl.
§2-4 OPPDRETTERS FORPLIKTELSER
§2-4-1 Oppdretter er forpliktet til å melde skriftlig fra til NSchK’s sekretariat senest 14 dager etter
paring, og senest 14 dager etter fødsel.
Oppdretter er samtidig pliktig til å legge informasjon ang. parringen/fødselen på vår valpeliste på
nett.
- Det skal til enhver tid benyttes fastlagte skjemaer, og meldingen skal skje elektronisk
§2-4-2 Oppdretter plikter å gi avlskontakten eller annen representant fra NSchK anledning til å
inspisere valpekull før levering. Dette iht. beskrivelser i avlkontaktens arbeidsområde.
§2-4-3 Oppdretter er pliktig til å påse at valpekullet blir registrert på vår valpeliste.
§2-4-4 Oppdretter er forpliktet til å følge NKKs etiske retningslinjer for hundeavl.
§2-4-5 Oppdretter skal opptre utad slik at de ikke skader NSchKs renomè.

Kap. 3 IMPORT/BRUK AV HUND OG HUNDER I UTLANDET
§3-1 IMPORTERTE OG UTENLANDSKEIDE HUNDER SOM SKAL STÅ TIL AVL I NORGE
- Før hunden kan anvendes til avl, skal dokumentasjon på at den tilfredsstiller våre avlskriterier
sendes NSchKs sekretariat.
Den som disponerer hunden er ansvarlig for å sende inn flg.:
- Kopi av stamtavle
- Kåringspapirer
- Utdannelsesbevis
- Annen nødvendig dokumentasjon.
- Dette sendes sekretariatet.
§3-2 IMPORTERTE DREKTIGE TISPER
- Papirer på importerte drektige tisper skal sendes inn senest 8 dager etter ankomst til Norge
§3-2 TILBAKEFØRTE HUNDER
- Før tilbakeført hund kan anvendes til avl skal dokumentasjon; på at den er utdannet, har fullført og
bestått offisielle prøver, sendes NSchKs sekretariat.
- Den som disponerer hunden er ansvarlig for å sende inn dokumentasjon på:
o Prøvested
o Dommer
o Arrangør
o Kopi av prøveresultatene
o Har hunden fullført kåring, skal kopi av denne sendes inn.
§3-2-1 Gjelder dette drektig tispe, skal papirene sendes inn senest 8 dager etter ankomst Norge.
§3-3 HANNHUNDER SOM STÅR I UTLANDET
- Hannhunder, som står i utlandet og som brukes på norsk eide tisper, må være kåret i samsvar med
Tysk kåring.
§3-3-1 Ved bruk av utenlandsk hannhund kan Hovedavlsrådet evt. HAR-sekretariatet be oppdretter
sende inn kopi av stamtavle og kåringspapirer på hannhunden som er benyttet.
§3-4 UTENLANDSK EIDE TISPER
- Utenlandskeide tisper som brukes på norsk eide hannhunder må oppfylle hjemlandets krav til avl.
Kap. 4 BRUDD PÅ STATUTTENE
§4-1 FORPLIKTELSE
- Alle som melder seg inn i NSchK aksepterer disse statuttene og forplikter seg til å følge dem.
§4-2 BRUDD IHT Kap 1 og Kap 2.
- Brudd iht. disse kapitler vil medføre disiplinære sanksjoner fra Hovedstyret
§4-3 BRUDD IHT Kap 3
- Brudd på dette medfører at parringen ikke kan godkjennes iht. våre statutter og kullene kan ikke
innføres i NSchKs base for ”Melding om parring” eller ”Melding om fødsler”.

HAR

Sist oppdatert 15.11.2018 kl. 08:22

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Personvernerklæring

Logg inn