Administrasjonen ble omorganisert fra 8.9.2020, og antall avdelinger er redusert fra fem til to.

Aktivitets- og organisasjonsavdelingen og helse- og registreringsavdelingen er slått sammen til en «fagavdeling». 

Markeds og kommunikasjonsavdelingen, økonomi og regnskap samt IT-utvikling er slått sammen til en «administrasjonsavdeling».

NKKs advokat ivaretar bl.a. disiplinærsaker og juridisk bistand i organisasjonsspørsmål og  er plassert i stab. Henvendelser som gjelder årsmøter, disiplinærsaker eller andre organisatoriske forhold rettes til org.avd@nkk.no.

Besøk i NKKs lokaler vil igjen være mulig fra 1. november.

Telefontjenesten til avdelingene vil fortsatt være stengt, og henvendelser og spørsmål bes sendt på epost. Det gjøres en ny vurdering av telefontjenesten innen 1. desember. Epostadresser til ansatte og beskrivelse av arbeidsområder ligger under "Kontakt NKKs administrasjon".

Fagavdelingen

 

Aktiviteter

Det er betydelige restanser på området og det må påregnes lengre saksbehandlingstid enn normalt. 

Følgende oppgaver prioriteres:

  • Henvendelser fra klubber og forbund vedrørende endringer eller nye oppføringer i terminlistene vil bli besvart og håndtert fortløpende.
  • Gjennomførte arrangement vil bli kjørt sluttoppgjør på og anerkjennes fortløpende.
  • Ettersøkshunder vil registreres og ettersøkshundregisteret oppdateres.
  • Championatsøknader vil godkjennes, men det må forventes lengre behandlingstid da det er svært begrensede ressurser som håndterer disse søknader.

Epost sendes til jakt@nkk.no / utstilling@nkk.no / championat@nkk.no

Registreringstjenester

Alle elektroniske selvbetjente løsninger (NKKs Min side) vil fungere som vanlig.

Elektroniske kullregistreringer, eierskifter, kennelnavnsøknader og omregistreringer med innsending av originaldokumenter vil bli behandlet, men lenger saksbehandlingstid må beregnes.

Manuelle registreringer vil bli behandlet etter innsendingsdato når kapasiteten tillater det.

Forlenget saksbehandlingstid på inntil 1-2 uker må påregnes. 

Vi oppfordrer hundeeiere og oppdrettere til å sette seg godt inn i hvilken dokumentasjon mv. som er nødvendig knyttet til de ulike tjenestene slik at saksbehandlingen kan gjøres så effektivt som mulig – til glede for alle. 

Epost sendes til registrering@nkk.no.

Purringer på saker som er i behandling vil ikke bli besvart.
Informasjon om disse sakene finner man ved pålogging på Min side.

Vi viser til bruksanvisninger og «Spørsmål og svar»-sider på www.nkk.no. Her finner dere informasjon om både nyregistrering og hvordan dere kan følge saken frem til godkjenning.

Helsetjenester

Avlesing av røntgenbilder: HD, AD, spondylose og ryggsøyle hos dachshund, samt DNA-tester, håndteres løpende.

Skjemaer for avlesing av røntgenbilder bestilles elektronisk på Min side.

NKKs eksterne avlesere arbeider som normalt, og alle CD/DVD blir sendt til avleserne når forhåndsarbeidet er foretatt av saksbehandler. Forlenget saksbehandlingstid på inntil 1-2 uker må påregnes.

Telefonhenvendelser vil besvares så langt det lar seg gjøre. Vi oppfordrer til at henvendelser skjer på epost til helse@nkk.no og at purring på avlesning av røntgenbilder mv. unngås, da dette medfører mindre effektiv oppgaveløsning og lenger saksbehandlingstid.

Veterinærbemanningen er nå tilbake, men forlenget svartid på påregnes grunnet restanser. Henvendelser fra medlemsklubber og forbund, samt veterinærer i klinisk praksis vil bli prioritert. 
Helse- avlsspørsmål fra enkeltmedlemmer kan dessverre ikke prioriteres inntil videre. 

 

Administrasjonsavdelingen

Medlemsspørsmål og kontingentspørsmål

Alle endringer i ditt medlemskap kan gjøres på NKK Min side.

Har du utfordringer med å få Min side til å fungere – send en epost til medlem@nkk.no

Har du spørsmål vedr. kontingentinnbetaling/purring/faktura – send en epost til regnskap@nkk.no. Ordinær svartid på 3 dager vil ikke kunne opprettholdes.

Vi ber om at det ikke purres på allerede sendte eposter.

Medlemsinformasjon og nettbutikk

Vi fortsetter å gi medlemsinformasjon i alle kanaler. Svar i sosiale medier vil kunne komme senere enn normalt da ikke alt vil kunne besvares når spørsmålene oppstår. Vi minner om at spørsmål vedr. enkeltsaker ikke behandles i sosiale medier, spørsmålene må sendes til epostadresse info@nkk.no.

NKK-butikken holder åpent som vanlig, og vi skal fortsette med å komme med gode tilbud til alle med hund.

Økonomi og regnskap

Har du spørsmål om mottatt faktura eller purring, eller om manglende registrering av innbetaling for tjenester, send epost til regnskap@nkk.no.